Nazywam się Piotr Bilski i jestem inżynierem elektrykiem. Zajmuję się głównie doradztwem technicznym w zakresie branży elektrycznej dla Inwestorów oraz Wykonawców działających w przemyśle rafineryjnym i petrochemicznym.

Posiadam kilkunastoletnie doświadczenie w przemyśle rafineryjnym i petrochemicznym. Na przestrzeni lat zajmowałem się dozorem technicznym branży elektrycznej, m.in w zakresie opracowania standardów technicznych, opiniowania dokumentacji projektowych oraz dopuszczania do eksploatacji urządzeń (w tym w wykonaniu przeciwwybuchowym).

Przez niemal dziesięć ostatnich lat pracowałem w obszarze utrzymania ruchu elektrycznego. Oprócz kwestii zapewnienia sprawności technicznej pracujących urządzeń i instalacji, kreowałem rozwiązania i opracowywałem standardy techniczne wpływające na poprawę funkcjonalności oraz niezawodności nowych układów.

W ramach utrzymania ruchu zajmowałem się głównie urządzeniami oraz układami krytycznymi dla ciągłości procesów produkcyjnych. Pod moim nadzorem znajdowało się kilkaset układów energoelektronicznych (układy napięcia gwarantowanego o mocach do 250 kVA, elektryczne układy napędowe o regulowanej prędkości obrotowej o mocach do 1700 kW). Dodatkowo wdrażałem i administrowałem system SCADA do nadzorowania rozdzielnic elektrycznych oraz krytycznych odbiorów, który jest bardzo istotnym i przydatnym narzędziem przy procesach utrzymania ruchu.

Uczestniczyłem w wielu projektach inwestycyjnych związanych z budową nowych instalacji produkcyjnych. Brałem czynny udział w pracach koncepcyjnych i projektowych, odbiorach technicznych oraz czynnościach rozruchowych.