Rozdzielnice niskich napięć stosowane w przemyśle

W przemyśle występuje kilka rodzajów rozdzielnic elektroenergetycznych niskiego napięcia

Każdy z nich jest przeznaczony do określonych zastosowań i wyróżnia się specyficzną konstrukcją.

Różnice te można w szczególności dostrzec na schematach elektrycznych.

1. Rozdzielnice sterujące 

Wg normy PN EN 61439 nazywane sterownicami, w projektach nazywane są jako “panele sterujące”.
Zazwyczaj wyposażone są w aparaturę sterowniczą (przyciski, przekaźniki oraz styczniki) oraz sygnalizacyjną (lampki).
Jak sama nazwa wskazuje pełnią funkcję sterującą w układzie zasilania maszyn czy instalacji produkcyjnych.

2. Rozdzielnice elektroenergetyczne

Często w projektach nazywane po prostu “tablicami” lub “panelami”.
Głównym wyposażeniem jest aparatura łączeniowa (wyłączniki, rozłączniki, czasem styczniki). 
Służą do zasilania odbiorów, które przeważnie nie wymagają sterowania lub układów pomocniczych w zakładzie.

Przykładami takich rozdzielnic mogą być np.:

– Tablice Potrzeb Własnych
– Tablice Oświetleniowe
– Tablice Gniazd Remontowych
– Tablice Grzewcze
– Tablice Napięcia Gwarantowanego

3. Rozdzielnice MCC

MCC czyli Motor Control Center.

Jak sama nazwa wskazuje, są to rozdzielnice, których zadaniem jest zarówno zasilanie, jak i sterowania napędami silnikowymi. Obecnie najczęściej spotykane w postaci rozdzielnic z członami wysuwnymi. 

W torach prądowych wyposażone w aparaturę łączeniową umożliwiającą sterowanie jak wyłączniki czy styczniki. 

Zabezpieczenia silnikowe realizowane są tam często o mikroprocesorowe przekaźniki zabezpieczeniowe.