Typy schematów wg normy IEC 81346

Istnieje wiele różnych typów schematów.
Do czego przeznaczony jest każdy z nich?

Jak są klasyfikowane?

Odpowiedź znajdziesz poniżej.

W ramach dokumentacji elektrycznych spotykamy różne rodzaje schematów i rysunków. Każdy z nich ma inne wykorzystanie i tworzony jest wg innych zasad.

1. Schemat poglądowy

Daje nam pełny obraz obiektu. Wyróżnia się niskim poziomem szczegółowości. 

Wg normy klasyfikuje się jako _FA lub _FB (schematy blokowe).

Znajdziemy na nich najważniejsze elementy oraz zależności pomiędzy nimi i powiązania. Ponadto powinny być odniesienia do bardziej szczegółowych dokumentacji.

Obwody wielofazowe pokazywane są głównie w postacie jednokreskowej, jako obwody jednoprzewodowe. Rzadziej w postacie wielokreskowej.

Schemat jednokreskowy umożliwia zapoznanie się z całą instalacją, układem bez pokazywania wszystkich szczegółów połączeń, które znajdziemy na schematach obwodów.

2. Schemat funkcjonalny

Pokazuje zachowanie funkcjonalne obiektu oraz zależności pomiędzy elementami, w tym elementami logik.

Wg normy klasyfikuje się jako _FF.

Na tych schematach znajdziemy symbole graficzne przedstawiające funkcjonalne połączenia lub zależności. W przypadku prezentacji sygnałów powinny tam być ich oznaczenia oraz zaciski wejść/wyjść.

3. Schemat obwodów

Jak sama nazwa wskazuje, musi prezentować wszystkie obwody elektryczne w prezentowanej instalacji lub układzie. Musi przedstawiać elementy, z których się składa ich wzajemne połączenia oraz dane szczegółowe. Dzięki niemu użytkownik powinien móc zrozumieć logikę i zasadę działania przedstawionego obiektu.

Wg normy klasyfikuje się jako _FS

Ze względu na swoją rolę na tych schematach muszą być przedstawione wszystkie elementy za pomocą odpowiednich symboli graficznych wraz z wszystkimi liniami łączącymi. Nie może zabraknąć oznaczeń referencyjnych oraz oznaczeń zacisków.

Użytkownik musi móc jasno identyfikować wszelkie połączenia oraz sygnały.

Wyróżniamy schematy obwodów mocy oraz schematy obwodów sterowania i sygnalizacji

4. Schemat połączeń

Przedstawia informacje o fizycznych połączeniach między elementami i urządzeniami.

Wg normy klasyfikuje się jako _MA lub _MB.

Najważniejsze jest tu przedstawienie oznaczeń zacisków w elementach oraz oznaczenia referencyjne dla przewodów, kabli oraz podłączonych elementów

5. Rysunek aranżacji (układu)

Pokazuje położenie obiektów – głównie elementów w szafie.

Wg normy klasyfikuje się jako _LD, _LH lub _LU

Musi przedstawiać elementy za pomocą prostych konturów wraz z oznaczeniami referencyjnymi lub innymi oznaczeniami do identyfikacji elementów. Nie może zabraknąć równie podstawowego wymiarowania.

6. Tabela połączeń

Jest materiałem pomocniczy względem wszystkich schematów. 

Wskazuje na fizyczne połączenia pomiędzy elementami lub urządzeniami. Jak nazwa wskazuje prezentowana jest w postacie tabeli lub listy. 

Wg normy klasyfikuje się jako _MA lub _MB

W odróżnieniu do schematu połączeń dodatkowo musi przedstawiać informacje o typach żył lub kabli podłączonych do danego zacisku.

Chcesz dowiedzieć się więcej na temat dokumentacji elektrycznych oraz nauczyć się czytać schematy elektryczne?

Dołącz do kursu „Podstawy Dokumentacji Elektrycznych W Praktyce”.