8 rodzajów zakłóceń sieciowych, które mogą zakłócić pracę procesu produkcyjnego, dla których warto stosować dobrej jakości zasilacze UPS true-online

1. Zaniki napięcia

Zaniki napięcia – są najbardziej oczywistym powodem stosowania zasilaczy UPS. Ciągłość zasilania jest kluczowa dla ciągłości pracy systemów, układów i urządzeń w zakładzie produkcyjnym.  Najbardziej wrażliwe elementy procesu produkcyjnego jak urządzenia automatyki (przetworniki, elektrozawory) oraz układy sterowania (sterowniki PLC, serwery i stacje operatorskie systemów DCS i SCADA) najczęściej wymagają podtrzymania w trakcie zaniku napięcia zasilającego, aby m.in. móc bezpiecznie zatrzymać dany proces produkcyjny lub szybko umożliwić wznowienie produkcji po powrocie zasilania

2. Chwilowe wahania amplitudy

Wbrew pozorom wahania napięcia mogą być bardzo groźne w skutkach.
O ile odbiory typu oświetlenie, napędy elektryczne, serwery nie odczuwają tego  rodzaju zakłóceń. O tyle pojedyncze przetworniki, elektrozawory, przekaźniki są wrażliwe na takie zakłócenia i mogą spowodować awaryjne zatrzymanie procesu

3. Udary napięciowe i przepięcia łączeniowe

Udary napięciowe, które mogą wystąpić m.in. poprzez uderzenie pioruna, operacje łączeniowe w sieci elektroenergetycznej lub wyładowania statyczne i mogą spowodować uszkodzenia elementów elektronicznych

4. Długotrwałe obniżenia napięcia

Długotrwałe obniżenia napięcia mogą powodować, podobnie jak chwilowe wahania amplitudy nieoczekiwane wyłączenia pojedynczych odbiorów, zakłócenia w sygnalizacji czy też mogą prowadzić do awarii sprzętowych

5. Długotrwałe podwyższenie napięcia

Długotrwałe podwyższenia napięcia mogą być spowodowane  
m.in. wyłączeniem w sieci odbiorów dużej mocy, a ich konsekwencją może być awaria wrażliwych odbiorów (głównie elementów wykonawczych automatyki).

6. Szumy

Zakłócenia częstotliwości radiowych RFI, które mogą przenikać do sieci elektroenergetycznej, mogą być spowodowane m.in. pracą silników elektrycznych, układów przekształtnikowych. Ich konsekwencją  mogą być zakłócenia w pracy odbiorów, blokowanie i niepożądane zmiany sygnałów

7. Zakłócenia impulsowe, wahania częstotliwości

Wahania częstotliwości najczęściej wynikają z niestabilnej pracą układu elektroenergetycznego i mogą powodować podobnie jak szumy nieprawidłową pracę urządzeń i układów.

8. Odkształcenia harmoniczne

Odkształcenia prądu wejściowego od przebiegu sinusoidalnego, spowodowane są pracą odbiorników nieliniowych, przekształtników energoelektronicznych (prostowniki, przemienniki częstotliwości). Mogą one powodować nieprawidłową pracę odbiorów, zwiększenie strat przesyłowych, zwiększenie wydzielania ciepła przez odbiory, a w konsekwencji możliwość wystąpienia awarii