lipiec 2024

CE panele sterowania

Oznakowanie przemysłowych sterownic znakiem CE

Wątpliwość: czy w celu oznaczenia przemysłowych sterownic (Industrial Control Panel) znakiem CE należy postępować zgodnie z zaleceniami normy IEC 61439-1? Rozważania Zagadnienie 1: Wyposażenie elektryczne maszyn musi być zaprojektowane i zbudowane zgodnie z normą IEC 60204-1. W standardzie znajdziemy następujący zdanie: [IEC 60204-1: 2016] 4.2.2 Aparatura rozdzielcza – Oprócz wymagań normy IEC 60204-1, w zależności

Oznakowanie przemysłowych sterownic znakiem CE Read More »