CE panele sterowania

Oznakowanie przemysłowych sterownic znakiem CE

Wątpliwość: czy w celu oznaczenia przemysłowych sterownic (Industrial Control Panel) znakiem CE należy postępować zgodnie z zaleceniami normy IEC 61439-1?

Rozważania

Zagadnienie 1: Wyposażenie elektryczne maszyn musi być zaprojektowane i zbudowane zgodnie z normą IEC 60204-1.

W standardzie znajdziemy następujący zdanie:

[IEC 60204-1: 2016] 4.2.2 Aparatura rozdzielcza – Oprócz wymagań normy IEC 60204-1, w zależności od maszyny, jej przeznaczenia i wyposażenia elektrycznego, projektant może wybrać części wyposażenia elektrycznego maszyny, które są zgodne z odpowiednimi częściami serii norm IEC 61439 (patrz również załącznik F).

Oczywistym jest, że seria norm IEC 61439 nie jest obowiązkowe dla przemysłowych paneli sterowania, jest jednak użyteczną normą, do której można się odwołać, na przykład w przypadku, gdy panel jest wyposażony w szyny zbiorcze.

Zagadnienie 2: Problem dotyczy języka użytego w normie IEC 61439-1.

[IEC 61439-1: 2012] Część 1: Zasady ogólne – 1 Zakres

[…] Niniejsza norma ma zastosowanie do zestawów rozdzielnic i sterownic niskonapięciowych (ZESTAWY) wyłącznie wtedy, gdy wymaga tego odpowiednia norma dotycząca ZESTAWÓW, jak następuje:

[…] ZESTAWY przeznaczone do wyposażenia elektrycznego maszyn, pod warunkiem spełnienia innych stosownych wymagań szczególnych.

UWAGA 3 Wymagania uzupełniające dotyczące ZESPOŁÓW stanowiących część maszyny są zawarte w serii norm IEC 60204.

To stwierdzenie wprowadza pewne zamieszanie, ponieważ można je interpretować w ten sposób, że producent maszyn musi stosować się również do normy IEC 61439-2, aby móc oznaczyć swój panel sterowania, a tym samym swoje maszyny, znakiem CE.

Zagadnienie 3: Prawdą jest, że ​​IEC 60204-1 nie jest normą dla paneli, ale normą dla całego wyposażenia elektrycznego maszyn. Prawdą jest również, że ​​IEC 61439-2 jest normą produktu dla paneli dystrybucyjnych. Jednak IEC 61439-1 wymaga testów, które nie są do końca właściwe dla przemysłowych paneli sterowania, takich jak próby zwarciowe.

Jeśli rozdzielnicę dystrybucyjną, nie wykonujesz żadnego testu zwarciowego, ponieważ producent systemu rozdzielnic (ABB, SIEMENS, SCHNEIDER, RITTAL itp.) wykonał te testy lata temu. Ale jeśli używasz tej samej obudowy (konstrukcji) do budowy panelu sterowania maszyn, nie możesz użyć wyników tej weryfikacji i powinieneś przetestować zachowanie swojego panelu w teście zwarciowym i sprawdzić, czy przechodzi test. Następnie należy ponownie zbudować „panel bliźniaczy”, ponieważ ten poddawany testowi był uszkodzony.

To wydaje się nie mieć sensu! UL 508A opracował „SUPLEMENT SB – WSKAŹNIKI PRĄDU ZWARCIOWEGO DLA PRZEMYSŁOWYCH PANELI STEROWANIA ”, który przedstawia metodologię obliczania SCCR przemysłowego panelu sterowania i nie wymaga żadnego testu zwarcia!

Zagadnienie 4: Od wielu lat wśród ekspertów pracujących w tej dziedzinie i uczestniczących w różnych Komitetach Technicznych, akceptowany jest fakt, że IEC 61439-1 jest dobrym źródłem przepisów dla Producentów Sterownic, ale jego pełne stosowanie nie jest obowiązkowe. Kilka Europejskich Organizacji Normalizacyjnych, takich jak CEI we Włoszech lub DKE w Niemczech, oficjalnie zajęło już takie stanowisko. Formalnie nadal mamy zdanie w IEC 61439-1, które stanowi, że norma ma zastosowanie do „ZESPOŁÓW zaprojektowanych do wyposażenia elektrycznego maszyn”.

Ten język został teraz całkowicie usunięty z norm IEC 61439-1: 2020 i IEC 61439-2: 2020. Gdy te dwie normy zostaną zharmonizowane z ich publikacją w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej, problem i zamieszanie, które on generuje, ostatecznie zostanie rozwiązany.

Podsumowanie

Jeśli jesteś producentem sterownic, musisz wskazać znamionowy prąd zwarciowy swojego produktu. Wartość ta musi być wyższa niż prąd zwarciowy Przewidywalny Prąd Zwarciowy, któremu ma być w miejscu zainstalowania. Czyli maksymalny prąd zwarciowy, który może zostać wygenerowany w punkcie, w którym sterownica jest podłączona do sieci.

Dlatego też, jeżeli zachodzi potrzeba zbudowania panelu ze znamionowym prądem zwarciowym (SCCR) wynoszącym 25 kA, należy pamiętać, że nie wystarczy, aby główny wyłącznik miał prąd znamionowy równy lub wyższy niż 25 kA .

Gdy już będziesz pewien, że zaprojektowana przez Ciebie sterownica rzeczywiście ma 25 kA, po prostu zadeklaruj to na tabliczce znamionowej sterownicy i nie martw się o testy zwarciowe. To tylko „kwestia normatywna”, a nie rzeczywisty problem bezpieczeństwa!